POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato politika popisuje proces shromažďování a zpracování informací jakékoli osoby, kterou provádí společnost Greus.com (Greus s.r.o. se sídlem v České republice s adresou Tvrdeho 642, Letňany, 199 00 Praha ) při nákupu kteréhokoli z produktů na webových stránkách https://greus.com.com (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Termíny „my“, „my“, „náš“ použité v této politice odkazují na Greus.com.

Přihlášením/návštěvou/používáním této webové stránky https://greus.com (dále jen „webová stránka“) a/nebo objednávkou jakýchkoli nákupů z webové stránky automaticky souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů i s dalšími zásadami, které upravují poskytování internetového prodeje nabízeného společností greus.com, proto si je prosím pozorně přečtěte.

Termínem „osobní údaje“ použitým v Zásadách ochrany osobních údajů se rozumí jakékoli informace týkající se jakékoli fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na tyto informace. Jiné pojmy, které nejsou v těchto zásadách definovány, by měly být vykládány tak, jak jsou definovány v podmínkách použití.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Abychom mohli nabízet a prodávat produkty, shromažďujeme a zpracováváme konkrétní osobní údaje o vás a našich uživatelích. Tyto osobní informace zahrnují:

1) Obecné osobní údaje, tj. celé jméno, adresa, bydliště, e-mailová adresa, PSČ, telefonní číslo a další informace, které mohou být potřebné pro poskytování služeb

2) Technické informace, včetně adresy IP (Internet Protocol) používané pro připojení vašeho počítače k Internetu, nastavení časového pásma, operačního systému a platformy, kterou používáte, informace o vaší návštěvě, včetně úplného Univerzálního lokátoru zdrojů (URL), chyby při stahování, délka přístupů na některé stránky.

Díky těmto informacím vás můžeme kontaktovat přímo pro další komunikaci s naší společností. Kromě toho používáme tyto informace: a) k personalizaci komunikace s vámi; b) pro marketingové účely; (c) k dodání vašich nákupů k vám; (d) zasílat vám servisní, reklamní zprávy prostřednictvím textových zpráv, e-mailů nebo prostřednictvím naší aplikace, například aktualizace objednávek; (e) zjistit, co se vám líbí. Tyto informace využíváme výhradně k tomu, abychom vám poskytli pozitivní uživatelský zážitek a zhodnotili efektivitu našich služeb a webových zdrojů.

Jste vlastníkem vašich osobních údajů, které jsme poskytli. Zároveň však greus.com na ně udělujete nevýhradní právo.

JAK ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ INFORMACE?

Vaše osobní údaje získáváme na základě vašeho souhlasu, tj. když nám je odesíláte vyplněním příslušných formulářů na webových stránkách nebo registračních, ověřovacích účelů. Případné stížnosti nebo žádosti týkající se vašich osobních údajů nám můžete zaslat e-mailem, specifikovaným v oddílu „ZÁKAZNICKÁ PODPORA“ .

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, konkrétně technické informace, které jsou potřebné k zajištění maloobchodního prodeje online. Tyto informace používáme ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti: 1) zajistit, aby byl obsah na našich webových stránkách pro vás a zařízení, které používáte, zobrazován co nejefektivnějším způsobem; (2) spravovat naše webové stránky, včetně identifikace a opravy chybné funkce, analýzy dat, testování, výzkumu, statistik a výzkumných cílů.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme používat a sdělovat pouze v případě, že je to nezbytné pro marketing a prodej produktů. Vaše údaje mohou být předány/zpracovány na Ukrajině za účelem uvedení výrobků na trh. Vaše údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi společností a/nebo jednotlivců jako podstatnou součást možnosti poskytovat vám naše služby, jak je uvedeno v tomto prohlášení:

1) Techničtí specialisté, kteří nám pomáhají při vylepšování a optimalizaci našich webových stránek;

2) Naši zaměstnanci;

3) Marketingoví specialisté a/nebo společnosti zabývající se uváděním výrobků na trh

S KÝM MŮŽEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kromě toho můžeme být vyzváni ke zveřejnění konkrétních typů vašich osobních údajů třetím stranám v těchto případech:

1) Do té míry, do jaké nám to ukládá zákon;

2) V rámci vykonávacího a/nebo soudního řízení a/nebo v případech, kdy je nutné sdělit informace vládnímu orgánu na základě platného soudního příkazu nebo soudního předvolání nebo podobného požadavku soudu či jiných vládních orgánů jiných zemí;

3) Založit, vykonávat nebo hájit zákonná práva našeho podniku, zaměstnanců, zhotovitelů, jednatelů a oprávněných právních zástupců.

Dohody, které uzavíráme/budeme uzavírat (pokud je to možné) se třetími stranami, kterým sdělíme vaše osobní údaje, zahrnují/budou zahrnovat vhodná a dostatečná opatření (1) k ochraně vašich osobních údajů, vašich práv, svobod, oprávněných zájmů s ohledem na tyto informace, (2) k zabránění zneužití, nedovoleného přístupu nebo předání vašich osobních údajů.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsou ukládány ve speciálním administračním systému našich webových stránek. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze našimi oprávněnými pracovníky a třetími stranami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud neodvoláte svůj souhlas.

Uplatňujeme a realizujeme všechny dostatečné a vhodné technické a organizační záruky a opatření potřebná k zajištění bezpečného zpracování a uchovávání vašich údajů v souladu s GDPR a snažíme se mít jistotu, že i třetí strany, které vaše osobní údaje obdrží, se budou držet GDPR.

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k osobním údajům, které kontrolujeme a/nebo zpracováváme, máte následující práva:

1) Získat informace o tom, jak shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaj

2) Mít přístup k vašim osobním údajům

3) Požadovat o změnu/aktualizaci nepřesných a/nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;

4) Požadovat o vymazání vašich osobních údajů zcela nebo zčásti v termínu 3 dnů;

5) Omezit zpracování vašich osobních údajů;

6) Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem;

7) Na přenositelnost údajů;

8) Požadovat seznámení a přístup ke shromážděným osobním údajům.

JAK A PROČ POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie používáme na našich webových stránkách, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů. Pomáhá nám poskytovat vám kvalitnější služby a také nám umožňuje vylepšovat naše webové stránky. Pokračováním v používání webových zdrojů souhlasíte s používáním souborů cookie. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přeneseny na pevný disk počítače. Informace uložené v souborech cookie nespojujeme s žádnými osobními údaji, které zasíláte na naše webové stránky.

Používáme soubory cookie relací a trvalé soubory cookie. Platnost relačních souborů cookie vyprší po zavření prohlížeče. Trvalý soubor cookie zůstává na pevném disku delší dobu. Trvalé soubory cookies můžete smazat podle pokynů v systému nápovědy vašeho prohlížeče. Používáme následující soubory cookie:

1) Nezbytné soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových zdrojů;

2) Analytické/efektivní soubory cookie. Umožňují nám identifikovat a vypočítat počet návštěvníků a sledovat, jak se návštěvníci pohybují napříč našimi webovými zdroji při jejich používání. Pomáhá nám zlepšit fungování našich webových zdrojů, například tím, že uživatelům poskytuje to, co vyhledávají;

3) Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie slouží k vaší identifikaci po návratu do našich webových zdrojů. Umožňují nám pro vás personalizovat náš obsah, uvítat vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo oblasti).

4) Orientační soubory cookie. Tyto soubory cookies zaznamenávají vaše návštěvy na našich webových stránkách, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali.

Soubory cookie můžete blokovat aktivací nastavení v prohlížeči, které vám umožní odmítnout použití všech nebo konkrétních souborů cookie. Pokud tak učiníte, nebudete mít přístup k našim webovým zdrojům zcela nebo zčásti.

ZMĚNY A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit zveřejněním nové verze na našich webových stránkách a/nebo zasláním samostatného upozornění prostřednictvím e-mailu nebo v chatech dostupných na našich webových stránkách. Nabude účinnosti v době, kdy bude zveřejněna. Pokud budete i nadále používat naše webové stránky, bude to považováno za přijetí pozměněných Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme čas od času zkontrolovat webové stránky, abychom se dozvěděli o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

PODPORA ZÁKAZNÍKŮ

Pokud máte nějaké stížnosti týkající se Zásad ochrany osobních údajů a/nebo používání/ukládání/zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na tým podpory, který je k dispozici na orders@greus.com